SLUŽBA OSOBNÍ ASISTENCE

Ke stažení:  Služba osobní asistence-leták

 

***

  Poskytujeme asistenční a dohledovou službu pro seniory s omezenu mobilitou, kteří potřebují asistenci vzhledem k jejich zdravotnímu stavu nebo hendikepu při procházkách, nákupech, návštěvách u přátel, u lékařů, a podobně, včetně dohledu nad dodržováním pitného a stravovacího režimu u diabetiků a dalších jejich potřeb. Na vyšetření u lékaře s klientem zůstáváme, asistujeme mu případně u vyšetření, vyzvedáváme léky v lékárně a opět ho doprovodímne zpět domu. Klient po celou dobu námi poskytovaná asistence nezůstává nikdy bez dozoru a jeho čekání na vyšetření se snažíme urychlit.

Zajišťujeme i několikrát denně kontrolu seniorů doma, resp. jejich momentální dispozice, zda něco nepotřebují, zda se nedostali do zdravotních potíží, upozorňujeme je na pravidelnost užívání jejich léků, jestli na ně nezapoměli a děláme jim společnost, včetně podání připraveného jídla a podobně.

Cena 180 Kč/1 asistent.

Druhý asistent v případě potřeby 160 Kč/1 hod.

V  případě nutnosti přepravy klienta v rámci služby osobní asistence účtujeme 7 Kč/1 km za PHM a amortizaci vozu.

Námi poskytované služby nejsou hrazeny pojišťovnami a ani jinak sponzorovány.

Nejsme zdravotní služba-sanita ani zdravotnické zařízení i když jsme školenými zdravotníky.

 

*****

Informace

tel.: +420 778 083 808

email: info@azrpraha.cz

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider

Social