Hasičské a zdravotnické asistence

Požární a zdravotnické služby

 

Zajistíme služby hasičského asistenčního dozoru při činnostech se zvýšeným požárním nebezpečím jako jsou např.:         

  • filmové produkce s otevřeným ohněm
  • svářečské práce
  • práce s otevřeným ohněm

Pro většinu těchto uvedených činností jsou závazné podmínky ve formě platných vyhlášek (např. Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách).

 

Požární dozory na hromadných kulturních akcích jako jsou např. koncerty, taneční a hudební festivaly, přímé TV přenosy a natáčení, koncerty a další jiné kulturní akce.

Pro většinu těchto uvedených činností jsou ve formě platných vyhlášek (např. Vyhláška č. 15/2003 Hlavního města Prahy - nařízení, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.)

 

Zdravotnické služby taktéž na akcích jako požární dozory a plno dalších akcích jako jsou např. filmová natáčení, veletrhy, sportovní akce, divadelní představení atd.

 

_______________________________________

OBSTARAVATEL.CZ

Informace, objednávky, kontakt:

 Tel.: +420 237 837 551, 778 083 808

 e-mail: info@azrpraha.cz

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider

Social