Cokoliv potřebujete a potřebujete

JEDNATELSKÝ SERVIS A ÚKONY VYŘIZOVÁNÍ

Zajišťujeme pro klienta úkony vyřizování záležitostí na úřadech, jednání s pojišťovnami a dalšími institucemi dle jeho potřeb a přání, včetně vyřizování administrativních a listovních věcí s donáškou na poštu a další služby, které mu šetří čas, včetně případného vyřízení právního zastoupení.

*****

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ OBCHODU A SLUŽEB - OBCHODNÍ ČINNOSTI

Stavební práce, rekonstrukce objektů

Organizace a zajišťování konkurzů, výběrových, nabídkových

a poptávkových řízení

Průzkum trhu, výběr obchodní strategie

Reklama, propagace, referenční marketink

  Jsme schopni na základě konkrétního jednání o daném požadavku klienta, nám zadaném pro zprostředkování obchodu či služby, analyzovat  potřeby pro organizaci, zajištění a samotnou realizaci takového jeho požadavku a to včetně vyhodnocení všech aktiv a pasiv pro obchodní záměr, který má zájem uskutečnit, včetně ekonomických ukazatelů a časového plánu.

  Během zajišťovacích kroků pro daný obchod můžeme poskytnout klientovi zastupitelský servis s možností právních konzultací ve věci specifikace a výkladu obsahu připravovaných obchodních smluv či potřebných úředních dokladů, v návaznosti na možnosti právního servisu samotného a dále poskytnout proti straně, s kterou má zájem klient případný obchod uzavřít, referenční marketinkovou službu a to oběma obchodními směry, pro upevnění stability základů připravovaného obchodu, kvalitu a jeho urychlení, respektive nezpomalení průběhu celé transakce.

 

OBSTARAVATEL.CZ 

Informace, objednávky, kontakt:

 Tel.: +420 778 083 808

 e-mail: info@azrpraha.cz

 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider

Social