Služba ochrany osob a majetku

Veškeré informace o poskytování a zajištění

- bezpečnostích služeb

- monitoringových služeb

- transportních služeb

a dalších, najdete na našich stránkách  

www.azrbezpecnost.cz 

www.azrpraha.cz

Informace, objednávky, kontakt:

Tel.: +420 237 837 551, 778 083 808

e-mail: info@azrpraha.cz