SLUŽBA OSOBNÍ ASISTENCE - SOS HANDICAP

Ke stažení:  Služba osobní asistence-leták

 

***

  Poskytujeme asistenční a dohledovou službu pro seniory s omezenu mobilitou, kteří potřebují asistenci vzhledem k jejich zdravotnímu stavu nebo hendikepu při procházkách, nákupech, návštěvách u přátel, u lékařů, a podobně, včetně dohledu nad dodržováním pitného a stravovacího režimu a dalších jejich potřeb.

Zajišťujeme i něklikrát denně kontrolu seniorů, resp. jejich momentální dispozice, zda něco nepotřebují, zda se nedostali do zdravotních potíží, upozorňujeme je na pravidelnost užívání jejich léků, jestli na ně nezapoměli a děláme jim společnost, včetně provádění úklidu, či podání připraveného jídla a podobně.

Cena za hodinu asistenčních služeb 180 Kč / 1 hod., případně dohodou.

Námi poskytované služby nejsou hrazeny pojišťovnami.

 

***

V případě potřeby a na základě lékařem vypsaného příkazu k transportu pacienta-našeho klienta (hrazeno pojišťovnou) sanitním vozem, mu tento převoz zajistíme.

 

                              

POMÁHAT S ÚCTOU A S POCHOPENÍM.

 HELP HANDICAP   

                         AZR PRAHA AGENCY                            

                Více informací na tel.: +420 603 410 238, nebo prostřednictvím e-mailu azr@post.cz